krypton.dk krypton•dk
Krypton > Kongens By > Kongens By  
 
 

Foromtale i Fastavals program

København 1536. Det er en omvæltningtid for landet; middelalderen er ved at være forbi og nye skikke vinder indpas. Grevens Fejde er slut, og Christian III er landets nye regent, fuld af ideer og visioner. I magtens cirkler er der nogle der tager godt imod kongen, mens andre er skeptiske over for de nyt tiltag.

Seks af rigets magtfulde mænd kaldes til kongen da der bliver begået en forbrydelse der kan få stor betydning for landets fremtid. Seks mænd med vidt forskellige opfattelser af hvordan sagen skal gribes an og hvem der skal straffes for forbrydelsen.

I byens gader og på kongens slot afgøres landets og de seks mænds fremtid.Oprettet
Flemming Lindblad Johansen
Opdateret 2003-01-22
Flemming Lindblad Johansen