krypton.dk krypton•dk
Krypton > Flemmings hjemmeside > CV > Kurser ved Århus Universitet  
 

Skemaer

 
Matematik

10
Fag ECTS

Matematik 11 (Lineær algebra, indledende analyse)20
Matematik 12 (Indledende analyse, differentialligninger, sandsynlighedsteori)20
Algebra 1 10
Geometri 1 10
Analyse 1 10
Matematik 32 (Algebra 2) 10
Matematik 34 (Topologi 1) 10
Differentialgeometri 10
Kompleks funktionsteori 10
Karakteristiske klasser (geometriske)10
Karakteristiske klasser (topologiske)10
Singulær homologiteori 5
Pseudodifferentialoperatorer 10
Hyperbolsk geometri og Riemannflader10
Algebraisk talteori 10
Repræsentationsteori
Indexteori I 10
Indexteori II 10
Indexteori III 10
Homotopiteori 10
Gaugeteori og invarianter for 3-mangfoldigheder I10
Gaugeteori og invarianter for 3-mangfoldigheder III10
Seminar om Seiberg-Witten-teori 10


Fysik

Fag ECTS

Fysik 1A (Klassisk mekanik, termodynamik) 10
Fysik 2A (Kvantemekanik, elektrodynamik) 10
Fysik 21 (Elektrodynamik, analytisk mekanik, statistisk fysik) 20
A1. Atomfysik 5
A2. Kernefysik 5
A3. Partikelfysik 5
A4. Astrofysik 5
A5. Eksperimentelle øvelser 5
A6. Faststoffysik 5
Videregående kvantemekanik 5
Almen relativitetsteori 5


Kemi

Fag ECTS

Kemi 11 (Uorganisk kemi) 10
Kemi 12 (Organisk kemi) 10
Kemi 21 (Fysisk kemi) 10
Kemi 22 (Molekylfysik og kvantekemi) 10
Kemi 31 b (Videregående organisk kemi) 5
Kemi 31 d (Molekyldynamik og -spektroskopi)5
Kemi 32 b (Anvendt spektroskopi) 10
Kemiske undervisningsforsøg 5


Datalogi

Fag ECTS

Programmering 1 10
Algoritmer og datastrukturer 10
Arkitektur 10
Fundamentale modeller 10
Programmering af store systemer 10
Sprog og semantik 10
Distribuerede systemer 10
Oversættelse 10


Eksakte videnskabers historie

Fag ECTS

Naturvidenskab i middelalderen 5
Den videnskabelige revolution i 1600-tallet5
Kvanteteoriens historie 5
Kemiens historie 5
Oprettet
Flemming Lindblad Johansen
Opdateret 2011-09-21
Flemming Lindblad